onze BETAALSYSTEMEN

We creëren de ultieme oplossing voor u

Innoverende betaalsystemen

Onze betaalterminals bieden de mogelijkheid om in elke situatie over een oplossing te beschikken om te betalen met debet-, kredietkaarten en mobiele toestellen, zoals GSM en andere mobiles. Dit biedt betaalmogelijkheden voor shops, winkeliers, e-commerce, en vele andere toepassingen.
Bovenal zijn onze toestellen bijzonder beveiligd en ondersteund door een bijzonder computersysteem.

Wij werken met meerdere protocollen, verschillende acquirers en intelligente beslissingssoftware die via slimme algoritmes
steeds de voordeligste keuzes maken “hier en nu”.

COUNTERTOP OP DE TOONBANK

MOBIEL OP DE BAAN

WIRELESS IN DE ZAAK

ONLINE / E-COMMERCE

Onze Terminals

onzeterminals

In de eerste plaats leggen wij de nadruk op onze service. Wij selecteren samen met u de juiste keuze en ondersteunen die keuze nadien, wat er ook gebeurt.

Ten tweede is het van het grootste belang dat u een ruim aanbod heeft aan betaalterminals. Dat aanbod zal steeds blijven evolueren omdat PayNation niet gebonden is aan merken of modellen maar integendeel een selectie maakt uit het beste wat op elk moment in de markt voorhanden is.

In de derde plaats hebben wij een duidelijke contracting. Dat wil zeggen dat ons wederzijds engagement omschreven is en dat u weet waarop u kunt rekenen.

Onze Contracten

De PayNation-contracten zijn enerzijds duidelijk en anderzijds bondig.
Wij vinden dit belangrijk omdat u tenslotte gewoon een betaalterminal wil.
Wij stellen het dan ook ten zeerste op prijs dat u alle vragen stelt alvorens een contract aan te gaan met PayNation. Zo weten u en wij wat we aan mekaar hebben.

Wij houden van duidelijkheid en transparantie in onze samenwerking.
Na vervollediging van de administratie en goedkeuring van uw dossier door uw acquirer, zorgen wij dat u binnen de 24 uur uw terminal kan gebruiken !

Onze Kaarten

Technisch zijn de terminals voorzien om alle mogelijke betaalkaarten te aanvaarden. Mogelijk moet voor elk kaarttype een goedkeuring worden gegeven door u en door de acquirer/bank.

PayNation begeleidt dit voor u. Indien u bijvoorbeeld nadien ook een extra kaarttype wil kunnen aanvaarden zal PayNation het nodige doen om dit voor u te organiseren zodat u zich kan concentreren op uw zaak.

VeUYOK